Basisvaardigheden

Inleiding

Ook voor de afdeling Basisvaardigheden was 2021 een moeilijk jaar in verband met de Corona maatregelen en de lange lockdown aan het begin van het jaar. Desondanks hebben wij verschillende activiteiten ondernomen. In dit jaarverslag nemen wij u mee langs de hoogtepunten.


Taal & rekenen

Leesgroepen:
In 2021 zijn we gestart met verschillende meeleesgroepen op twee niveaus: de niet-vaardige lezers en de vaardige lezers.

Niet-vaardige lezers lezen samen met een vrijwilliger boeken in eenvoudig Nederlands (niveau A1) en praten hierover. Er wordt aandacht besteed aan leesstrategieŽn zoals terugzoeken, voorspellen en bijstellen van je verwachtingen. Na afloop lezen de deelnemers zelf ook een stukje.

De vaardige lezers lezen samen met de Taalhuisconsulent boeken op niveau A2/B1. In het gesprek komen ook culturele zaken aan de orde, zoals jaarfeesten, omgang met politie en andere instanties en huwelijksgebruiken.

Montfoort_Inwoners_lid
Onderschrift: Taalvrijwilliger Henk oefent met Lettie

Aantal deelnemers:

Niet-vaardige lezers Vaardige lezers
Montfoort 4 3
Woerden 5


Basistraining, taal & rekenen

Na de zomer hebben Taalhuisvrijwilligers uit Woerden, Linschoten en Oudewater de basistraining Taal & Rekenen gevolgd. In deze training leerden zij de basisprincipes van het begeleiden van de NT2 doelgroep bij het verbeteren van de lees, schrijf- en rekenvaardigheden. 9 vrijwilligers volgden de training. De basistraining voor Taalvrijwilligers in Oudewater en voor vrijwilligers van Steunpunt Vluchtelingen Groene Hart is verzet naar januari 2022.


Inspiratiebijeenkomst voor taalvrijwilligers

Op 23 november organiseerden wij een inspiratiebijeenkomst voor de vrijwilligers van het Taalhuis, van Stichting Ontmoeting, Wij Zijn Woerden en Stichting Wegwijs. Spelenderwijs maakten de deelnemers kennis met creatieve werkvormen om de spreekvaardigheid te vergroten. Taalbingo, gatentekst, rollenspel, een woordraadspel of run op het juiste antwoord, zijn een aantal voorbeelden. De deelnemers kregen op hun eigen taalniveau een spelvorm aangereikt, die ze vervolgens moesten omzetten naar het niveau van hun eigen doelgroep. Er waren 19 deelnemers.


Taalgroep niveau A2-B1

Speciaal voor mensen die de Nederlandse taal verder willen leren spreken en schrijven, is in december een Taalgroep gestart voor niveau A2-B1. Onder leiding van een taalvrijwilliger oefenen 4 deelnemers met discussiŽren, presenteren en de grammatica.


Partners, taal & rekenen

Bibliotheek Het Groene Hart en het Team Schuldhulpverlening van de gemeente Woerden startten een samenwerking om laaggeletterden en laaggecijferden beter van dienst te zijn. Middels een subsidie van het Oranje Fonds, het VSBfonds en het Rabo Dichtbijfonds, hebben wij de kans gekregen om een nieuw project op te zetten om mensen met schulden, en mensen die dreigen in de schulden te komen, op weg te helpen om schuldenvrij te leven.


Cijfers, taal & rekenen

In 2021 heeft de Bibliotheek Het Groene Hart 74 mensen begeleid op het gebied van Taal & Rekenen. Waarvan 24 nieuwe deelnemers. Alle deelnemers waren niet verplicht om een inburgeringstraject te volgen, maar deden dit uit vrije wil.

Cijfers_Taal

Digitale vaardigheden

In februari 2021 is het Basisvaardigheden team uitgebreid met een Consulent Digitale Vaardigheden. Hierdoor konden wij op maandag en donderdag een telefonisch spreekuur invoeren voor alle Bibliotheken. Ook werd de workshop ĎVideobellení georganiseerd.

Cijfers_Taal
Digitaal vrijwilliger Gerrit helpt mevrouw Groot op weg.


Cursus Klik&Tik

Voor mensen die niet of nauwelijks met de computer hebben gewerkt, is de Cursus Klik & Tik een uitkomst. In de praktijk blijkt echter dat de vragen verder gaan dan alleen het gebruik van de computer. Samen met de hulpvrager wordt gekeken naar een passende oplossing.

Vanaf het najaar zijn op de donderdag middagen Klik & Tik groepen ontstaan zonder vaste startdatum. Mensen kunnen altijd aansluiten zonder dat ze vastzitten aan een bepaalde datumreeks. Ze worden geholpen naar gelang hun behoefte. Per november 2021 bestaat dit groepje uit drie personen en twee vrijwilligers.


Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

IDO_Wethouder_George_Becht
Wethouder George Becht opent IDO

Op 1 september 2021, tijdens de Week van Lezen en Schrijven opende Wethouder George Becht het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek Woerden. Vanaf het moment van openen werden er veel vragen gesteld over de Coronacheck-app. Zowel tijdens het spreekuur op donderdag en woensdagochtend als tijdens het normale Digitale spreekuur en aan de informatiebalie.


Basisvaardigheden in coronatijd

Tijdens de lockdownsluiting is gezocht naar nieuwe mogelijkheden om mensen met een digitale hulpvraag toch te kunnen helpen. Tijdens de sluiting in de zomer hebben we de ruimte van de Bibliotheek Woerden in kunnen zetten voor 1-op-1 begeleiding. Dit werkte verrassend goed. IDO_Wethouder_George_Becht

Landelijk is een Digi-hulplijn in het leven geroepen waar wij naar doorverwezen op de momenten dat wij geen begeleiding konden bieden.


Cijfers digitaal

In 2021 zijn 189 mensen met een digitale hulpvraag geholpen. Mooi om te zien is dat er mensen met een hulpvraag aan de informatiebalie zijn geholpen. Dit is een trend die we gaan doorzetten nu ook het IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) is gestart in september 2021. De front-office medewerkers en vrijwilligers gaan zelf mensen met een hulpvraag actief helpen.

In totaal hebben we 38 hulpvragers mogen verwelkomen voor een lange termijn traject. Deze mensen zijn gekoppeld aan een vrijwilliger die ze helpt hun digitale vaardigheden te vergroten.

Telefonisch wisten 18 hulpvragers ons te vinden in 2021.

IDO_Wethouder_George_Becht

Basisvaardigheden_digitale_hulpvraag
189 mensen geholpen met een Digitale hulpvraag
Basisvaardigheden_taal_hulpvraag
74 mensen geholpen met een Taal hulpvraag.
Basisvaardigheden_Vrijwilligers
Totaal 100 vrijwilliger
65 Taalvrijwilligers
25 digitaal vrijwilligers

Dienstverlening & Activiteiten

Vorig artikel

Jeugd en onderwijs

Volgend artikel